Przejdź do treści

Da Vinci

Palmanova- The perfect city

  • przez

Palmanova, also known as the fortress city and the ideal city, is located in the province of Udine, Italy. It was designed on the plan of a perfect ideal nine-pointed star (such a city plan provided excellent defence) by the Italian architect Vincenzo Scamozzi in the 16th century. It was built in response to the strategic and defensive needs of the Venetian Republic to protect the eastern border from the Ottoman Empire.

Palmanova – miasto idealne

  • przez

Palmanova, nazywana również miastem-fortecą oraz miastem idealnym, to miejscowość znajdująca się w prowincji Udine we Włoszech. Została ona zaprojektowana na planie idealnej dziewięcioramiennej gwiazdy (taki plan miasta zapewniał doskonałą obronność) przez włoskiego architekta Vincenza Scamozziego w XVI wieku. Powstało w odpowiedzi na potrzeby strategiczne i obronne Republiki Weneckiej, w celu ochrony granicy wschodniej przed Imperium Osmańskim.