Kołłątaj odkrywa Europę

Mobilności Europejskie uczniów i kadry 21 liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli. Uważamy, że możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania pasji w międzynarodowym środowisku wpływa pozytywnie na postawy młodzieży. Pozwala na poznanie odmiennych kultur i perspektyw dzięki czemu możemy stawać się bardziej kreatywni i chętni do działania. 

O nas

Obecnie XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja to jedna z najlepszych szkół warszawskich. Zajmujemy wysokie miejsce w rankingach. Znakomite wyniki matur, wypracowywane przez profesorów naszego liceum we współpracy z ambitną młodzieżą, zapewniają absolwentom Kołłątaja wstęp na najlepsze polskie uczelnie. Świetna kadra nauczycieli stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Kolejne pokolenia kołłątajowskiej młodzieży podtrzymują najlepsze tradycje i zdobywają coraz to nowe laury. W latach 1976 – 2011 około ponad stu uczniów odniosło sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach recytatorskich, konkursach poetyckich i fotograficznych, ogólnopolskich festiwalach filmowych a także w warszawskich turniejach debat oxfordzkich. Mamy także wśród nas licznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Od lat dziesiątki Kołłątajowców odnoszą również zwycięstwa w najróżniejszych zawodach sportowych.

Zrealizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektów zrealizowanych przez naszą szkołę w ostatnich latach. Kliknij w wybraną ikonę by przenieść się na strony zrobione przez uczestników w trakcie mobilności. By przejść do rezultatów projektu, kliknij w ikonę nad nazwą inizcjatywy.

Pierwszy krok w Europie

2020-1-PMU-3105

Początek międzynarodowej przygody 21. Liceum w Warszawie

Kołłątaj odkrywa Europę

2021-1-PL01-KA122-SCH-000020993

Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry Kołłątaja.

Trzeci krok w Europie

2021-1-PMU-4397

Trzeci krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie.

Absolwenci „Kołłątaja” to postaci znane z ekranów telewizyjnych i pierwszych stron prasowych. Wybitni naukowcy, biznesmeni, artyści, politycy i sportowcy wpływają znacząco na rozwój współczesnej Polski we wszystkich dziedzinach. W XXI wieku XXI Liceum w Warszawie świetnie realizuje zadania nowego stulecia. Wstępujący w nasze progi młody człowiek znajduje tu warunki do pełnego rozwoju intelektu, uczuć, więzi społecznych i zainteresowań. Nauczyciele tworzą profesjonalne i przyjacielskie wsparcie. Każdy absolwent opuszcza mury Naszego Liceum znakomicie przygotowany do następnych etapów nauki. Bez wątpienia wyjazdy zagraniczne motywują także naszych uczniów i kadrę do nauki i wykorzystania języków obcych. Dzięki ich znajomości otwierają się dla nich szersze ścieżki kariery. A na resztę swojego życia wynosi stąd pewność, że:

Zdobywanie i przekazywanie wiedzy to najpiękniejsze przygody ludzkiego ducha.

Co przed nami?

Zastanawiasz się czy Kołłątaj to dobry wybór? Pozwól że ułatwimy podjęcie decyzji o podjęciu nauki w naszym liceum. Doświadczenie zebrane dzięki przeprowadzonym do tej pory projektom pozwoliło nam na aktywne sięganie po kolejne możliwości. Mamy ambitne plany projektowe na kolejne lata. Każdy z uczniów będzie mógł wziąć udział w rekrutacji do projektów:

Kierunek Francja!

Pierwsza mobilność z Akredytacji Erasmus 2022

Kierunek Włochy!

Druga mobilność z Akredytacji Erasmus 2022

Zobacz co robiliśmy podczas mobilności

Fotorelacje

Najciekawszym momentem naszych projektów jest zdecydowanie czas, w którym rozpoczynamy mobilności. Realizujemy w ich trakcie różne aktywności projektowe, spotkania uczniów szkół partnerskich, w trakcie których wytwarzamy rezultaty projektu, ale też aktywności kulturowe takie jak zwiedzanie najważniejszych miejsc w okolicach, ważnych kulturowo, przyrodniczo lub społecznie. Każda taka miniwycieczka pozwala rozszerzać horyzonty. Zapraszamy w tym miejscu do zapoznania się  galerią wybranych zdjęć z realizowanych do tej pory mobilności.

© 2024 All Rights Reserved.