2020

Grecja 1

2020-1-PMU-3105

„Wspieramy walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami siłami międzynarodowego zespołu”.

2021

Grecja 2

2021-1-PL01-KA122-SCH-000020993

"Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry Kołątaja."

Włochy

2021-1-PMU-4397

"Trzeci krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie."

Ukraina

UKR/2021/W/0074

"Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość"

2022

Francja 1

Akredytacja Erasmus 2022

Włochy 2

Akredytacja Erasmus 2022