Informacje o projekcie

                             Projekt “Trzeci krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie” to kolejna inicjatywa Liceum im. H. Kołłątaja w Warszawie, realizowana na bardzo wysokim poziomie, tym razem we Włoszech. Osiągnęliśmy wszystkie założone cele, jedyną zmianą, zaaneksowaną i nie mającą wpływ na rezultaty, była zmiana szkoły przyjmującej na Istituto Salesiano G. Bearzi w Udine, która okazała się placówką bardzo innowacyjną i zaangażowaną w cały projekt. Organizacja i współpraca przebiegała przyjaźnie, ale przede wszystkim solidnie, konkretnie i rzeczowo. Obie strony były zadowolone z partnerstwa.

Łącznie z obu szkół partnerskich w projekcie wzięło udział 30 uczniów i 6 nauczycieli, w tym 20 uczniów i 4 nauczycieli (w tym wicedyrektor historyk, nauczycielka rysunku, filolożka) z Polski oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli z Włoch. Mobilność została opracowana głównie dla uczniów z klas o profilu architektonicznym, językowym i humanistycznym. W projekcie uczestniczyły także osoby ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Mobilność trwała 12 dni, na co składały się 2 dni programu kulturowego i 10 dni programu merytorycznego. Rozpoczęła się 19.09.2022 a zakończyła 30.09.2022 roku. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których byli polscy oraz włoscy uczniowie, co pozwoliło zrealizować cele skuteczniej. Zajęcia odbywały się w głównej mierze w szkole przyjmującej w formie tradycyjnych, interaktywnych zajęć czy konwersacji w liczbie 6 godzin dziennie, a także w formie pracy w plenerze, warsztatów organizowanych przez Szkołę w Udine i okolicznych miejscowościach

Tematem mobilności była „Architektura klasyczna i użytkowa regionu Niziny Weneckiej”. Zadaniem uczniów było porównanie pod kątem architektonicznym dwóch miast w formie bloga. Strona podzielona jest na 4 działy, z których można się dowiedzieć o:

  • architekturze teraźniejszej – użytkowej
  • architekturze zabytkowej
  • dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością (temat ten już poruszyliśmy przy okazji mobilności uczniów w Grecji i chcieliśmy go kontynuować we Włoszech)
  • różnicach i podobieństwach architektury Warszawy i Udine

Rezultaty projektu

Podsumowanie

Każda z grup przygotowała min. po 3 wpisy na bloga pełne jakościowych zdjęć i ciekawych wielojęzycznych opisów. Głównym językiem, który ćwiczyli i którym posługiwali się między sobą uczniowie, był język angielski. Dobrze opracowany program, praca w międzynarodowym środowisku, ambitni młodzi ludzie – wszystko to pozwoliło na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników, w tym w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt wpłynął bardzo pozytywnie i owocnie na uczniów, którzy brali udział w nim udział.

Znaczący wpływ został również zauważony u kadry pedagogicznej, która zwiększyła doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich, poszerzyła wiedzę i rozwinęła kompetencje zawodowe.

Szkoła wzmocniła swój pozytywny międzynarodowy wizerunek, zyskała nowego partnera zagranicznego, pokazuje się jako placówka nowoczesna, oferująca ciekawe projekty, zachęcające do nauki. Kadra zarządzająca zwiększyła doświadczenie i pewność siebie w zarządzaniu projektami.

Etap upowszechnienia i promocji cały czas trwa i będzie trwać. Chcemy, aby rezultaty trafiały do jak najszerszego grona odbiorców – środowiska szkolnego, lokalnego, stołecznego, krajowego.

Galeria zdjęć