Informacje o projekcie

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie otrzymało finansowanie na realizację projektu edukacyjnego, pt. „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry Kołłątaja” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000020993 – inicjatywy współfinansowanej przez Unię Europejską na kwotę 43 836 euro.

Główne cele projektu: 

 1. Realizacja strategii umiędzynarodowania XXI Liceum im. Kołłątaja 
  Szkoła, kadra i uczniowie wyrażają duże zainteresowanie kształceniem uwzględniającym międzynarodowy charakter, w związku z tym wyzwaniem szkoły jest zapewnienie dostępu do międzynarodowych mobilności jak największej grupie uczniów i nauczycieli, co znacznie wpłynie na podwyższenie standardów edukacyjnych i poziomu nauczania w szkole. 
 2. Przywrócenie motywacji uczniom po okresie nauki zdalnej
  Przed polską edukacją stoją duże wyzwania związane z powrotem uczniów do szkół. Konsekwencje wielomiesięcznej pracy zdalnej są poważne, a przywrócenie integracji społecznej jest procesem długotrwałym. 
 3. Ciągłe wsparcie uczniów w procesie edukacji, pozyskiwania kompetencji i umiejętności oraz wsparcie dla młodzieży ze zmniejszonymi szansami
 4. Wzmocnienie kompetencji kadry szkoły
  Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi i wzmacnianie kompetencji językowych oraz cyfrowych to cel związany z udziałem kadry w międzynarodowych mobilnościach.
 5. Wzmocnienie procesu transformacji cyfrowej szkoły i podniesienie konkurencyjności placówki

Rezultaty projektu

Uczestnikami przedsięwzięcia grupowej mobilności uczniów było 26 uczniów liceum z klas 1 do 3 oraz ich 10 rówieśników z greckiej szkoły partnerskiej. Tematyka projektu obejmowała zagadnienia związane z przedsiębiorczością oraz technikami cyfrowymi, służącymi do sprawnej komunikacji. Podzielenie na cztery 9-osobowe, międzynarodowe zespoły uczestnicy zaprojektowali stronę www oraz prowadzili profil w mediach społecznościowych. Ich zadaniem było opracowanie kampanii marketingowej wybranego produktu lub usługi w oparciu o najskuteczniejsze obecnie formy promocji i reklamy. Wyjazd 16-dniowy (10 dni zajęć merytorycznych, 2 dni programu kulturowego i 4 dni podróży) dla uczestników był nieodpłatny. Mobilność realizowana była w języku angielskim. Przed mobilnością przeprowadzone zostały przygotowania w postaci zajęć językowych, organizacyjnych, pedagogicznych, kulturowych i merytorycznych związanych z tematyką projektu a także zajęć informujących o programie i celach Erasmus+. Rekrutacja w obu szkołach poprzedzona została kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich uczniów. Sam proces rekrutacji oparty był na transparentnych wytycznych opisanych i opublikowanych w regulaminie uwzględniającym procedury odwoławcze. Ogłoszenie wyników odbyło się z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadą równości i niedyskryminacji.

 

Kursy i szkolenia dla nauczycieli obejmowały dwóch pracowników naszej szkoły, którzy zostali do niej uprzednio przygotowani. Tematyka kursu objęła zajęcia związane z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi wspierających proces edukacji wykorzystywanych w Grecji, w tym w szczególności w ramach nauki języków obcych oraz korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pedagogów ze szkoły przyjmującej. Wyjazd 7-dniowy (5 dni merytorycznych i 2 dni podróży) dla uczestników był nieodpłatny. Mobilność obyła się w języku angielskim. Została poprzedzona przygotowaniem w postaci dodatkowych zajęć językowych, organizacyjnych, kulturowych i merytorycznych, związanych z tematyką projektu a także zajęć informujących o programie i celach Erasmus+. Etap podsumowujący wyjazd w ramach którego przeprowadzona została ewaluacja i powstał raport finalny zawierający również rekomendacje dotyczące przyszłych tego typu wyjazdów zakończył działania w projekcie. Na tym etapie odbyło się również upowszechnianie efektów kursu, a nauczyciele przekazali zdobyte umiejętności i wiedzę kadrze pedagogicznej szkoły.