Informacje o szkole

Obecnie XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja to jedna z najlepszych szkół warszawskich. Zajmujemy wysokie miejsce w rankingach. Znakomite wyniki matur, wypracowywane przez profesorów naszego liceum we współpracy z ambitną młodzieżą, zapewniają absolwentom Kołłątaja wstęp na najlepsze polskie uczelnie. Świetna kadra nauczycieli stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Kolejne pokolenia kołłątajowskiej młodzieży podtrzymują najlepsze tradycje i zdobywają coraz to nowe laury. W latach 1976 – 2011 około ponad stu uczniów odniosło sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach recytatorskich, konkursach poetyckich i fotograficznych, ogólnopolskich festiwalach filmowych a także w warszawskich turniejach debat oxfordzkich. Mamy także wśród nas licznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Od lat dziesiątki Kołłątajowców odnoszą również zwycięstwa w najróżniejszych zawodach sportowych.

Absolwenci „Kołłątaja” to postaci znane z ekranów telewizyjnych i pierwszych stron prasowych. Wybitni naukowcy, biznesmeni, artyści, politycy i sportowcy wpływają znacząco na rozwój współczesnej Polski we wszystkich dziedzinach.

W XXI wieku XXI Liceum w Warszawie świetnie realizuje zadania nowego stulecia.Wstępujący w nasze progi młody człowiek znajduje tu warunki do pełnego rozwoju intelektu, uczuć, więzi społecznych i zainteresowań. Nauczyciele tworzą profesjonalne i przyjacielskie wsparcie.

Każdy absolwent opuszcza mury Naszego Liceum znakomicie przygotowany do następnych etapów nauki. A na resztę swojego życia wynosi stąd pewność, że:

Zdobywanie i przekazywanie wiedzy to najpiękniejsze przygody ludzkiego ducha.

Cele działań miedzynarodowych

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli. Uważamy, że możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania pasji w międzynarodowym wpływa pozytywnie na postawy młodzieży. Pozwala na poznanie odmiennych kultur i perspektyw dzięki czemu możemy stawać się bardziej kreatywni i chętni do działania. Bez wątpienia wyjazdy zagraniczne motywują także naszych uczniów i kadrę do nauki i wykorzystania języków obcych. Dzięki ich znajomości otwierają się dla nich szersze ścieżki kariery.