The Fisherman

W chatce u rybaka

At fisherman house

Wstęp

Intro

Lazurowe wybrzeże, to przepiękne miejsce położone we Francji, które odwiedziliśmy w ramach programu Erasmus. Słynie nie tylko ze swojej niezwykłej urody, ale także z różnorodnych gatunków ryb, które zamieszkują te lazurowe wody. Ryby stanowią nieodłączny element ekosystemu tego regionu, przyciągając zarówno lokalnych rybaków, jak i miłośników wędkarstwa oraz smakoszy kuchni morskiej.

W tym wpisie, pod okiem rybaka opowiemy wam o tych zwierzętach ktorymi zajmuje się od ponad 20 lat prowadząc swój mały sklepik w Frejus o nazwie ,,Marché des pêcheurs” czyli po polsku – targ rybny.

Pewnie zastanawiacie się jak to jest z połowem tutaj, na lazurowym wybrzeżu. Otóż wbrew waszym przypuszczeniom, nie ma ogólnego zakazu połowu ryb na tych terenach! Występuje jednak limit wagowy zakazujący połowu ryb ważącyh mniej niż 1 kg.

Azure coast is the beautiful place in France, which we visited in Erasmus program. It is famous not only for extraordinary beauty, but also for variety of species of fish, which lives in this azure waters. Fishes are an integral part of the ecosystem of this region, they attract not only local fishermen but also fishing lovers and sea food connoisseurs. 

In this post under the eye of the fisherman we will tell you about this amimals which he go about for 20 years, having his small shop in Frejus which is called ,,Marché des pêcheurs’’ which means fish targ.

You probably wonder how fish hunting look here in azure coast. Contrarty your supposition, there is no general ban to fishing on those places, but there is a weight limit that prohibits catching fishes that weight under 1 kg.

Oblada

Jest jedną z najbardziej popularnych ryb lazurowego wybrzeża, mają smukłe, wydłużone ciało, które może osiągać długość około 30 cm. Ich ubarwienie składa się z różnych odcieni błękitu, srebrzystego i złocistego, które nadają rybie niezwykły wygląd. Mają charakterystyczne, jasne plamy na bokach ciała. Jest znana jako „gwiazda morska na pływających nóżkach”.

Są prawdziwymi mistrzami ukrywania się. Ich ulubione zajęcie to udawanie rośliny morskiej. Czasami, rozkładają swoje płetwy i po prostu unoszą się w wodzie, udając dryfującą liść a w nocy, spoczywają na dnie morskim.

Is one of the most popular fish in azure coast. They have slim and extended body which can get 30cm long, their colour consists of various shades of silvery and gloden blue, which gives them unusual look. They have characteristic bright spots on the sides of body, because of that oblada is known as „sea star on swimming legs”. 

They are real masters of hiding and their favourite thing to do is pretending to be a sea plant. Sometimes they just floats on water pretending to be a leaf. At night they rest on bottom of the sea.

Bawerna

Barwena ma charakterystyczne, smukłe ciało i osiąga przeciętnie długość około 30 cm. Jej ubarwienie jest zwykle srebrzyste z odcieniami żółtym lub zielonym, a na bokach ciała widoczne są jasne, poprzeczne paski. Może szukać schronienia wśród skał, w szczelinach lub w innych miejscach, gdzie czuje się bezpieczna przed drapieżnikami.

Has the characteristic slim body which usualy is 30 cm long. Their colour is silvery with yellow or green shades, and on the sides they have bright cross stripes. Sometimes they can finding safe place among the rocks, in the craks or in other places where they feel safe from predators.

Colinot

Ma wydłużone ciało pokryte łuskami o barwie od zielonooliwkowej do brązowej, z białymi plamami i paskami. Mogą osiągać długość od 50 do 150 cm i ważyć nawet do kilkudziesięciu kilogramów! Mają charakterystyczne trzy płetwy grzbietowe, z których pierwsza jest najdłuższa, a kolejne dwie są krótsze. Jest również popularnym celem wędkarzy. Jest bardzo chętnie łowiony jako trofeum w sportowym rybołówstwie.

Has long body covered with greenolive or brown scales with white spots and stripes. They can be 50150 cm long and weigh up to several kilograms. They have characteristic three back fins which the first one is the longest and the other are shorter. Those fishes are popular fishermen aim and they gladly catcht them as a fishing trophy.

Soupe

Osiągają zazwyczaj długość od 20 do 40 centymetrów. Ważną cechą smardza są jego szczęki, które są wyposażone w mocne zęby, co umożliwia mu żerowanie na różnorodnych pokarmach. Słynie również ze zjawiska zwanego „zespół ichthyoalergenii”, które polega na tym, że tokayna którą zawierają niektóre osobniki, może powodować niepożądane reakcje u niektórych osób po spożyciu ich mięsa.

They usually are between 20 and 40 cm long. Important feature of saupe is their jaws which are endowed with strong teeth, which give them abillity to eat various foods. They are also famous from the phenomenon called ”ichthyoallergic syndrome” which is that the toxin that some individuals have might cause undesirable reactions in some people after eating their meat.

Sierole

Ryby te mają wydłużone, wrzecionowate ciała. Mogą mierzyć od 60 do 180 cm długości. Mają charakterystyczny kształt głowy z dużymi oczami i szerokim otworem gębowym. Ubarwienie tej ryby, jest zwykle błyszczące i srebrzyste, często z odcieniami żółci lub zielonożółtymi plamami na grzbiecie i bokach ciała. Mają również charakterystyczny żółty ogon. Znane ze swojej siły i zwinnego sposobu poruszania się w wodzie, stanowią wyzwanie dla wędkarzy i są ich popularnym celem.

Those fishes have elongated, spindle-shaped bodies. They can measure from 60 to 180 cm in length. They have a characteristic head shape with large eyes and a wide mouth. The color of this fish is usually shiny and silvery, often with shades of yellow or greenish-yellow spots on the back and sides of the body. They also have a distinctive yellow tail. Known for their strength and agile way of moving through the water, they are challenge to fishermen and are a popular target.

Tuńczyk Bonito / Bonito Tuna

To ryba z rodziny makrelowatych. Ma charakterystyczne, smukłe ciało o wydłużonym kształcie. Osiągają zwykle długość od 30 do 80 centymetrów. Mają błyszczące srebrzyste łuski z ciemnymi paskami na grzbiecie i bokach ciała. Są znane z szybkości i siły, a także z ich zdolności do migracji na duże odległości. Bonito jest również często łowione jako przynęta przez rybaków. Charakteryzuje się , srebrzystą skórą i paskami na grzbiecie. Bonito jest cenione zarówno przez wędkarzy, jak i smakoszy kuchni morskiej ze względu na swoje mięso o wysokiej jakości i różnorodne zastosowania kulinarne.

It is a fish from the mackerel family. It has a characteristic, slender body with an elongated shape. They usually reach a length of 30 to 80 centimeters. They have shiny silvery scales with dark stripes on the back and sides of the body. They are known for their speed and strength, as well as their ability to migrate long distances. Bonito is also often caught as bait by fishermen. It has characteristic silvery skin and stripes on its back. Bonito is appreciated by fishermen and lovers of sea food for its highquality meat and various culinary uses.

Rouget - czerwony knur / Rouget - red boar

Rouget ma smukłe ciało o długości zwykle od 15 do 20 centymetrów. Jego najbardziej rozpoznawalną cechą jest intensywnie czerwona barwa skóry, zwłaszcza na brzuchu, co dało mu nazwę „rouget”, która w języku francuskim oznacza „czerwony”. Ma również dwie grube, promieniste płetwy grzbietowe, duże oczy i szczęki wyposażone w wydłużone i spiczaste zęby. Rouget jest rybą denną i prowadzi sedymentacyjny tryb życia, przemieszczając się po dnie morskim w poszukiwaniu pokarmu.

The rouget has, slender body that is usually 15 to 20 centimeters long. Its most recognizable feature is the intense red color of its skin, especially on its belly, which gave it the name „rouget”, which means „red” in French. It also has two thick, radiating dorsal fins, large eyes and jaws equipped with elongated and pointed teeth. Rouget is a demersal fish and leads a sedimentary lifestyle, moving along the seabed in search of food.

Dorada / Dorada - sea bream

Ma charakterystyczny wygląd, z grzbietem w odcieniach oliwkowozielonych, srebrzystym brzuchem i złocistymi refleksami na bokach ciała. Mogą osiągać długość od 30 do 70 centymetrów. Mają wydłużone ciało, z charakterystycznym zaokrąglonym kształtem. Jest wyjątkowo ceniona przez kucharzy!

It has a distinctive appearance, with an olivegreen back, a silvery belly, and golden highlights on thesides of the body. They can reach a length of 30 to 70 centimeters. They have an elongated body, with a characteristic rounded shape. It is exceptionally appreciated by cooks!

Co jeszcze łowi rybak?

What else does the fisherman catch?

Region lazurowego wybrzeża, obejmujący tereny nad Morzem Śródziemnym, słynie z bogactwa i różnorodności owoców morza, które są szeroko wykorzystywane w lokalnej kuchni. Nasz zaprzyjaźniony Pan Rybak w swoim małym sklepie oferuje również i je! 

Są to m.in. : kalmary, ślimaki murexy, mule, langusty, krewetki, homary i ostrygi i wiele wiele więcej!

The Côte d’Azur region, covering the Mediterranean Sea, is famous for its richness and variety of seafood, which is widely used in local cuisine. Our friend Mr Rybak also offers them in his small shop! 

These include :
squid, murexy snails, mussels, lobsters, shrimps, and oysters and much more!

Podsumowanie

Summary

Z tego co widzicie  Lazurowe wybrzeże to prawdziwa kraina ryb! Jeśli będziecie odwiedzać to piękne miejsce to koniecznie odwiedzcie ten mały sklepik w Frejus i jego wspaniałego właściciela! Do zobaczenia:)

From what you can see  the azure coast is a real land of fish! If you visit this beautiful place, be sure to visit this little shop in Frejus and its wonderful owner! See you:)