French flora

Ogród Francuski

French Garden

Większość z nas posiada swój własny ogródek. Mogą być one warzywne, kwiatowe bądź owocowe. Jednakże polskie ogródki różnią się pod wieloma względami od tych francuskich. Niektóre elementy natomiast się powtarzają. Warunki do kwitnięcia we Francji zapewnia im śródziemnomorski klimat charakteryzujący się ciepłą temperaturę otoczenia oraz niezbyt dużymi padami.

Most of us have our own garden. They can be vegetable, floral or fruit. However, Polish gardens differ in many respects from French ones. However some elements are similar. The conditions for flowering in France are provided by the Mediterranean climate characterized by warm temperature and not too much rain.

Estetyka

Aesthetics

Francuzi dużą uwagę zwracają na estetyczny wygląd swojej posiadłości, w której ważnym elementem jest symetria, równo przycięty żywopłot i geometryczne kształty.

The French pay a lot of attention to the aesthetic appearance of their property, in which symmetry, evenly cropped hedge and geometric shapes are an important elements.

Ozdoby

Ornaments

W ogrodach można spotkać również różnorodne rzeźby, ozdobne schodki, fontanny, sztuczne wodospady, oczka wodne i mostki, które podkreślają wyrafinowany styl ogrodu. Często w sztucznych, ogrodowych zbiornikach można zobaczyć ryby, głównie karasie i pływające po wierzchu lilie.

In the gardens you can also find a variety of sculptures, decorative steps, fountains, waterfalls, ponds and bridges that emphasize the sophisticated style of the garden. Often in synthetic, garden tanks you can see fish, mainly crucian carp and lilies floating on top.

Niektóre rośliny:

Some plants:

Rośliny te zazwyczaj mają uporządkowany układ oraz są skomponowane kolorystycznie.

These plants usually have an orderly arrangement and are composed in color.

drzewo oliwne
zachwycają zarówno swoim wyglądem, a także stanowią źródło cennych olejów mających zastosowanie lecznicze. Ich liście są używane w celu obniżenia temperatury podczas gorączki

olive tree
delight with their appearance and  a source of valuable oils for medicinal use. Their leaves are used to lower the temperature during fever

bukszpan

boxwood

sosna

pine

cis

yew

grab
drzewo, z którego wyrabia się narzędzia i koła. Na posesji dobrze sprawdzi się jako żywopłot

hornbeam
a tree from which we made tools and wheels. On the property it will work well as a hedge

róża
występują w najróżniejszych kolorach oraz odmianach

rose
come in various colors and varieties

lawenda

lavender

aksamitka
roślina jadalna, sprawdzi się jako dodatek do sałatek

morigold
edible plant, it is often use in salads

piwonia

peony

winorośl
jej owocem są winogrona, których sok dobrze działa na cerę

vine
its fruit are grapes, whose juice works well on the skin

słonecznik

sunflower

laur
jego liście są używane jako przyprawa w kuchni

laurel
its leaves are used as a spice in the kitchen

aloes
jego miąższ można zastosować na rany bądź oparzenia

aloe vera
its flesh can be used on injuries or burns

szałwia

sage

Zwierzęta

Animals

W ogródkach można zobaczyć także niespodziewanych gości. Są nimi np.:

In the gardens you can also see unexpected guests. These are, for example: 

żółwie lądowe
są bardzo popularne i hodowane w dużych ilościach

land turtles
they are very popular and keep in large numbers

dziki

boars

jaszczurki

lizards

żaby

frogs

ślimaki

snails

pszczoły
jak każdemu wiadomo produkują miód; tutejszym hitem jest smak lawendowy 

bees
as everyone knows, they produce honey; the local hit is the lavender flavor 

Ciekawostki

Curiosities

1) Czy wiecie że kwiaty takie jak lawenda, róża czy fiołek są używane w przemyśle kosmetycznym jak i spożywczym w postaci cukierków, lodów bądź bez.

1) Did you know that flowers such as lavender, rose or violet are used in the cosmetics and food industry in the form of candy, ice cream or meringue.

2) W miasteczku Tuluza spotkać można mnóstwo fiołkowych produktów jak syropy i musztardy

2) In the town of Toulouse you can find a lot of violet products like syrups and mustards

3) Len rośnie tylko w dzień, a z jego włókien powstają nici

3) Flax grows only in the day, and its fibers are made into threads

4) W Menton podczas dorocznego Święta Cytryn można zobaczyć ogromne rzeźby z cytrusów

4) In Menton, during the annual Citrine Festival, you can see huge citrus sculptures

Zakończenie

Summary

Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszego czytania naszego bloga, z którego już niedługo dowiedzie się czegoś więcej o rybołówstwie i nie tylko. Życzymy miłego dnia.

Thank you for your attention and we encourage you to continue reading our blog, from which you will soon learn more about fishing and something else. Have a nice day.